Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

pinkbubble

March 29 2015

pinkbubble

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viarzadkakupka rzadkakupka

February 25 2015

pinkbubble
Baby we both know
That the nights were mainly made 
For saying things that you can't say tomorrow day
— Do I Wanna Know - Arctic Monkeys
Reposted fromnotforgetme notforgetme viamefir mefir
pinkbubble
1650 ac49
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viassdsdsd ssdsdsd

February 24 2015

pinkbubble
0046 096c 500
Reposted fromfungi fungi vianiemaproblemu niemaproblemu

February 11 2015

pinkbubble
3493 7417 500
pinkbubble
4490 65a9 500

February 10 2015

pinkbubble
8701 cfd4
dream a little dream of...
Reposted fromindigestible indigestible viabzdura bzdura
pinkbubble
6536 0533
Reposted fromzenibyja zenibyja viabzdura bzdura

February 08 2015

pinkbubble
bo nie ma takiej ilości czarnej bielizny, która przedłuży związek na dłużej niż siedem dni.

February 07 2015

pinkbubble
pinkbubble
2279 4a7b
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne
pinkbubble
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viaslodkokwasne slodkokwasne
pinkbubble
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
http://pokolenieikea.com/2014/12/07/proste-wytlumaczenie-dlaczego-kobieta-nie-powinna-byc-sama-zasada-zolwia/
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viasexcuseme sexcuseme

February 06 2015

pinkbubble
9933 7e08
Reposted fromthinredline thinredline
pinkbubble
2333 88f4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viathinredline thinredline
pinkbubble
6860 d8bc
Reposted fromxarsenic xarsenic viathinredline thinredline

February 04 2015

pinkbubble
2638 90ef
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viaropucha ropucha

February 03 2015

pinkbubble
7486 100d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl